| Hjem | Registrer | Søg | Blogs | FAQ | Links | Statistiker |


AzDGDatingMedium 2012 Betingelser for Bruger aftaler


Velkommen til AzDGDatingMedium 2012, hvor voksne kan mødes online, drevet af AzDGDatingMedium 2012, (“AzDGDatingMedium 2012”).Ved at bruge AzDGDatingMedium 2012 websted ("Website") accepterer du at være bundet af disse Vilkår for brug (dette "aftalen"), uanset om du registrerer dig som medlem ("Medlem"). Hvis du ønsker at blive medlem og kommunikere med andre medlemmer og gøre brug af AzDGDatingMedium 2012 Tjeneste ("Tjenesten"), læse disse Vilkår for brug og angive din accept af dem ved at følge anvisningerne i registreringsprocessen .
Denne aftale indeholder de juridisk bindende betingelser for din brug af webstedet og dit medlemskab af tjenesten, og kan ændres af AzDGDatingMedium 2012 Fra tid til anden, en sådanne ændring vil blive meddelt offenligt af AzDGDatingMedium 2012 på webstedet.

1. Du skal være 14 eller over at blive registreret som medlem af AzDGDatingMedium 2012 eller bruge web-stedet. Medlemskab af tjenesten er ugyldigt hvis dine oplysninger er fejlagtige . Ved at bruge webstedet, erklærer og garanterer du, at du har ret, myndighed og evne til at indgå denne aftale og overholde alle vilkår og betingelser i denne aftale.

2. Regler. Denne aftale forbliver i fuld kraft og effekt, mens du bruger webstedet og/eller er medlem af. Du kan opsige dit medlemskab når som helst, uanset årsag ved at følge vejledningen på frameld siden på min konto, eller efter modtagelse af AzDGDatingMedium 2012 Af din skriftlige eller e-mail opsigelse. AzDGDatingMedium 2012 Kan opsige dit medlemskab eller anden grund, effektivt ved at sende en meddelelse til dig på den e-mail adresse, du angiver i din ansøgning om medlemskab. Hvis AzDGDatingMedium 2012 Opsiger dit medlemskab af tjenesten, fordi du har overtrådt aftalens vilkår, vil du ikke være berettiget til refundering af ubrugte abonnementsprisen. Selv efter medlemskab er afsluttet, vil denne aftale forblive i kraft.

3. Ikke til kommerciel brug af medlemmer. Webstedet er til personlig brug af individuelle medlemmer og må ikke anvendes i forbindelse med kommercielle foretagender. Organisationer, virksomheder og/eller selskaber må ikke være medlemmer og må ikke bruge tjenesten eller webstedet til firma formål. Ulovlig og/eller uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser på medlemmer elektronisk eller på anden måde med det formål at sende uopfordrede e-mail og uautoriseret frame af eller oprettelse af link til webstedet vil blive efterforsket, og passende juridiske foranstaltninger,vil blive sat i værk herunder uden begrænsning, civil, kriminel, og andre klagemuligheder.

4. Ejendomsret over indhold på AzDGDatingMedium 2012. AzDGDatingMedium 2012 Ejer bibeholder alle proprietære rettigheder i webstedet og tjenesten. Webstedet indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker,og andre fortrolige oplysninger på AzDGDatingMedium 2012, og dets licensgivere. Bortset fra oplysninger, der er i det offentlige domæne, eller som du har fået skriftlig tilladelse,. Du må ikke kopiere, ændre, udgive, overføre, distribuere, udføre, vise eller sælge sådanne navnebeskyttet information

5. Indhold offentliggjort på webstedet.
a. Du forstår og accepterer, at AzDGDatingMedium 2012 Kan gennemgå og slette ethvert indhold, beskeder, AzDGDatingMedium 2012 chat-beskeder, fotos eller profiler (samlet kaldet "indhold"), der i den eneste dom afsagt af AzDGDatingMedium 2012 hvis man overtræder denne aftale, eller som kan være stødende, ulovligt eller overtræder andres rettigheder, skader eller truer medlemmers sikkerhed.
b. Du er eneansvarlig for det indhold, du udgiver eller viser (herefter kaldet "viser") på tjenesten eller sender til andre medlemmer.
c. Ved at vise indhold på et offentligt område af AzDGDatingMedium 2012, Vil du automatisk bevillige, og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give, til AzDGDatingMedium 2012 En uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, fuldt betalt , worldwide licens til brug, kopi, præstere, visning og uddele sådan informationer og indhold og til at udarbejde afledte værker eller inkorporere i andre værker, sådanne oplysninger og indhold, og at bevillige og godkende sublicens af det forgående.
D. Det følgende er en delvis liste over den type indhold, der er ulovlig eller forbudt på webstedet. AzDGDatingMedium 2012 Forbeholder sig retten til at efterforske og iværksætte retsligt efterspil på vores foranledning alene over for personer, der overtræder denne bestemmelse, herunder uden begrænsning at fjerne den anstødelige kommunikation fra tjenesten og opsige medlemskab af sådanne lovovertrædere. Det omfatter indhold, der: er åbenlyst anstødeligt for online-fællesskab, såsom indhold, der støtter racisme, chauvinisme, had eller korporlig skade af nogen art mod nogen gruppe eller enkeltperson; chikanerer eller støtter chikane mod en anden person; omfatter udsendelse af "junk mail", "kædebreve" eller uopfordret masse-e-mail eller "spam"; støtter oplysninger, som du ved er falsk, vildledende eller opfordrer til ulovlige aktiviteter eller adfærd, som er grov, truende, sjofel, nedgørende eller ærekrænkende; støtter ulovlig eller uautoriseret kopiering af andre personers ophavsretligt beskyttede arbejde, såsom at levere piratsoftware eller links til sådanne, give oplysninger for at omgå installeret af producenten kopi-beskyttelse udstyr, eller levere piratkopieret musik eller links til piratkopieret musik-filer; indeholder begrænsede eller adgangskode kun få adgang til sider, eller skjulte sider eller billeder (dem, der ikke linkes til eller fra en anden tilgængelig side); viser pornografisk eller seksuelt eksplicit materiale af nogen art; leverer materiale, der udnytter personer under 18 år på seksuel eller voldelig maner eller udbeder sig personlige oplysninger fra personer under 18 år; giver vejledende oplysninger om ulovlige aktiviteter såsom at lave eller købe ulovlige våben, krænkelse af en persons privatliv eller levering eller skabelse af computervira; udbeder sig adgangskoder eller personlige identificerbare oplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre brugere, og beskæftiger sig med kommercielle aktiviteter og / eller salg uden vores forudgående skriftlige tilladelse, f.eks konkurrencer, lotteri, byttehandler, reklamering og pyramidesystemer.
e. Du skal bruge tjenesten på en måde i overensstemmelse med enhver og alle gældende love og bestemmelser.
F. Du må ikke medtage i din medlemsprofil alle telefonnumre, gadenavne, efternavne, URL'er eller e-mail-adresser.
g. Du må ikke udføre reklamevirksomhed over for eller opfordre andre medlemmer til at købe eller sælge nogen produkter eller service igennem denne Service. Du må ikke sende kæde breve eller junk email til andre medlemmer. Selvom AzDGDatingMedium 2012 Kan ikke overvåge gennemførelsen af ??dens medlemmer væk fra webstedet, er det også en overtrædelse af disse regler at bruge oplysninger indhentet fra tjenesten med henblik på at chikanere, misbruge eller skade en anden person, eller med henblik på at kontakte, reklamere, opfordre eller sælge til medlemmer uden deres forudgående udtrykkelige samtykke. For at beskytte vores medlemmer mod sådan reklamering eller opfordringer, AzDGDatingMedium 2012 Forbeholder sig ret til at begrænse antallet af e-mails, som et medlem kan sende til andre medlemmer i enhver 24-timers periode til et nummer, som AzDGDatingMedium 2012 finder passende efter eget skøn.
6. Copyright Policy. Du må ikke poste, fordele eller genskabe på nogen måde et copyrighted materiale, varemærker eller andre fortrolige oplysninger uden at indhente forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ??sådanne ejendomsretlige rettigheder. Uden at begrænse ovenstående, hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret og vist på tjenesten på en måde, der udgør en ophavsretlig krænkelse, forsyne vores copyright-agent med følgende oplysninger: en elektronisk eller fysisk underskift fra den person, der handler på vegne af ejeren af ??den ophavsretligt beskyttede interesse; en beskrivelse af den copyright som du mener er blevet overtrådt, en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder er blevet krænket, er placeret på webstedet, din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, en skriftlig erklæring fra dig om, at du har en god tro, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ??ophavsretten, dennes agent eller loven; en erklæring fra dig, foretaget under straf for mened, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte og at du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle på indehaveren af ??ophavsretten vegne.
7. Ansvarsfraskrivelser. AzDGDatingMedium 2012 Er ikke ansvarlig for ukorrekt og unøjagtigt indhold lagt ud på webstedet eller i forbindelse med Tjenesten, uanset om årsagen brugere af hjemmesiden, medlemmer eller af nogen af ??udstyr eller programmering tilknyttet eller anvendt i Tjenesten. AzDGDatingMedium 2012 Er ikke ansvarlig for adfærden, enten online eller offline, for enhver bruger af hjemmesiden eller medlem af tjenesten. AzDGDatingMedium 2012 Påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning, defekter, forsinkelser i drift eller transmission, kommunikation linje svigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller ændring af bruger eller medlem kommunikation. AzDGDatingMedium 2012 Er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller tekniske fejl i telefonnet eller linjer, computer online systemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, svigt af e-mail eller afspillere på grund af tekniske problemer eller trafikpropper på Internet eller på ethvert websted eller en kombination heraf, herunder personskade eller skader på brugere og / eller medlemmer eller til enhver anden persons computer i forbindelse med eller som følge af deltagelse eller downloader materiale i forbindelse med web-og / eller i forbindelse med tjenesten. Under ingen omstændigheder vil AzDGDatingMedium 2012 Være ansvarlig for tab eller skade, herunder personskade eller dødsfald som følge af andres brug af webstedet eller tjenesten, ethvert indhold lagt ud på webstedet eller overført til andre medlemmer, eller ethvert interaktioner mellem brugere af webstedet, enten online eller offline. Webstedet og Tjenesten leveres "AS-IS" og AzDGDatingMedium 2012 Fraskriver sig enhver garanti for egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. AzDGDatingMedium 2012 Kan ikke garantere, og lover ikke nogen konkrete resultater af brug af web-stedet og/eller tjenesten.
8. Ansvarsbegrænsning. Undtagen i retskredse, hvor sådanne bestemmelser er begrænset, under ingen omstændigheder vil AzDGDatingMedium 2012 Være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for noget indirekte, følgeskader, eksemplarisk, tilfældige, specielle eller straffende skader, herunder også tabt fortjeneste som følge af din brug af webstedet eller tjenesten, selv om AzDGDatingMedium 2012 er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Uanset hvad det modsatte heri, AzDGDatingMedium 2012 'S ansvar over for dig for nogen årsag overhovedet, og uanset hvilken form af aktionen, vil til enhver tid være begrænset til det betalte beløb, hvis nogen, af dig til AzDGDatingMedium 2012 for tjenesten i løbet af medlemskabet.
9. Godtgørelse. Du accepterer at skadesløsholde og holde AzDGDatingMedium 2012, Dets datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer, agenter og andre partnere og ansatte skadesløse for ethvert tab, erstatningsansvar, krav, eller krav, herunder rimelige advokathonorarer, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din brug af Tjenesten i strid med denne aftale og/eller som følge af et brud på denne aftale og / eller misligholdelse af dine erklæringer og garantier er anført ovenfor.
10. Andet. Denne aftale, som accepteres i kraft af anvendelse af webstedet og yderligere bekræftes ved at blive medlem af tjenesten, indeholder hele aftalen mellem dig og AzDGDatingMedium 2012 Om brugen af ??webstedet og / eller tjenesten. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale kendes ugyldig, skal den resterende del af denne aftale fortsætte med fuld kraft og effekt.
Bedes du kontakte os med eventuelle spørgsmål vedrørende denne aftale.
JEG HAR LÆST DENNE AFTALE OG ACCEPTERER ALLE REGLER INDEHOLDT I OVENSTÅENDE.| Bearbejdelses tid: 0.0472240 sek.| Brugere online: - 0 | Søgning online: - 6 | Sponsoreret af AzDG |

Tilbagemelding | Udtalelser | Vilkår for anvendelse | Beskyttelse af personlige oplysninger